Bokslut

Bokslut

Bokslutstider brukar vara stressiga, men med digital bokföring och personliga relationer underlättar vi för dig som kund.

Vi hjälper företag och organisationer att sammanställa och rapportera sin ekonomiska information för en viss tidsperiod.Denna information inkluderar saker som intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och vinst eller förlust. Bokslutet är en viktig del av företagets årliga rapportering till aktieägare, myndigheter och andra intressenter. 

Vi hjälper företag att samla in och ordna all relevant ekonomisk information, såsom fakturor, räkningar, bankkontoutskrifter och andra dokument.
Informationen används sedan för att skapa en bokslutsrapport som sammanfattar företagets finansiella ställning.
Bokslutsrapporten är en viktig beslutsunderlag för företagsledningen när man tar beslut om framtida investeringar, expansion och andra viktiga frågor.

Kontakt

Untitled 9

SE-EM Redovisningsbyrå

Vi erbjuder de bästa tjänsterna för dig.

finance2 home icon4

Anpassningsbarhet och flexibilitet

finance2 home icon3

Kompetens och erfarenhet

finance2 home icon1

Tillförlitlighet och integritet

finance2 home icon2

God kommunikation